Optimised for Internet Explorer 8.x+, Mozilla Firefox 4.x+, Google Chrome 10.x+, Safari 4.x+ and Opera 10.x+ with a resolution of 1280x1024px minimum.
Mobile Version Flag Flag Flag Flag Flag Maximize/Restore Size
English Deutsch Lietuviškai Slovenčina Türkçe
ECI 2.0 - European Competence Initiative - Early Childhood Intervention
Skill training to Empower Teachers, Health Professionals and Social Workers

Online Araçlar

Aileler için pratik bilgiler içeren tüm modüller(araçlar) ve ECI 2.0 projesini hazırlayan tüm uzmanları artık burada.

Modülleri incelemek için lütfen bu linke giriniz:http://www.early-intervention.eu?menupos=5

   Author: willi stadler; last edited: 2014-03-06 17:18:43


Katılım Araçları artık online

Bireysel gelişim portfolyoları araçları ve EBIFF projesinden transfer edilen eğitim programı şimdi aşağıda ki linkte online.

Katılım şartları için lütfen bu linke giriniz: http://early-intervention.eu?menupos=8

   Author: willi stadler; last edited: 2014-03-06 17:14:56


Modules Online

The complete 'modules', containing practical information for parents and ECI professionals are now available!


Please go to http://www.early-intervention.eu?menupos=5 to view the modules !

   Author: willi stadler; last edited: 2013-09-06 13:55:50


Assessment Intrument Online !

The assessment instrument for assessing individual training portfolios and institutional curricula, that has been adopted from project EBIFF, is now online !

Go to the assessment instrument at: http://www.early-intervention.eu?menupos=8

   Author: willi stadler; last edited: 2012-12-04 10:34:08


Website Online

The ECI2.0 project Website is now online !

Features will be added by time.

Please check back soon to see what's new!

   Author: willi stadler; last edited: 2012-02-12 16:02:09

Online Videolar

Aileler ve ECI 2.0 projesine katılacak profesyonelleri için Anadolu Üniversitesi’nden aktarılmış olan 39 kurumsal video artık online. Videolar Türkçe olmakla birlikte , proje partnerlerinin dillerine göre de seçilebilmektedir.

Videolara ulaşmanız için lütfen bu linke giriniz: http://early-intervention.eu?menupos=5&submenupos=1

   Author: willi stadler; last edited: 2014-03-06 17:15:35


Online Kaynak Havuzu 

Kaynak havuzu olarak adlandırılan interaktif multimedya kütüphane artık online.

Kaynak havuzuna ulaşmak için lütfen bu linke giriniz: http://early-intervention.eu?menupos=6

   Author: willi stadler; last edited: 2014-03-06 17:13:46


Videos Online !

39 instructional videos for parents and ECI2.0 professionals, produced by Anadolu University, are now online.

Videos are inm Turkish language with selectable English, German, Lithuanian and Slovakian subtitles!

Go to the videos at http://www.early-intervention.eu?menupos=5&submenupos=1

   Author: willi stadler; last edited: 2013-05-06 18:13:38


Resource Pool Online !

The interactive muldtimedia library called Resource-Pool is now online !


Visit the resource pool at http://www.early-intervention.eu?menupos=6

   Author: willi stadler; last edited: 2012-04-16 20:44:40


This project has been funded with support from the European Commission. © 2011-2021 by ECI2.0 Project
This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. powered by